Mentalbeskrivning Hund (MH)

Mentalbeskrivning Hund (MH) är den testform som används för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. Den här testformen har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. Alla hundägare har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hund-ägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet.

För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla Bruksprov, genomföra tjänstehunds-utbildning eller bedriva avel.

 

För uppfödaren är det värdefull information som kommer fram när man går på ett MH med sin hund. MH är ett bra sätt att spegla hur kullen blev mentalt.

 

MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan mer en beskrivning som protokollförs. 

 

Texten är tagen från www.sbk.nu

 

.